بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

کارخانه نوآوری رسانه راهکار

محصول تازه کارخانه نوآوری رسانه راهکار / ماهنامه بیمه دیجیتال به زودی منتشر خواهد شد

دوهفته‌نامه بیمه دیجیتال به‌زودی به‌صورت ماهنامه به کار خود ادامه خواهد داد. نشریه بیمه دیجیتال، ضمیمه رایگان هفته‌نامه کارنگ و یکی از محصولات تازه کارخانه نوآوری رسانه راهکار است که از ابتدای مردادماه سال جاری در قالب دوهفته‌نامه به
ادامه مطلب ...

رونمایی از محصول تازه کارخانه نوآوری رسانه راهکار / اولین شماره نشریه بیمه دیجیتال منتشر شد

بیمه دیجیتال سعی دارد با هدف گسترش فرهنگ نوآوری در اکوسیستم صنعت بیمه از طریق تولید محتوای تخصصی پلی ارتباطی میان کهنه‌کاران صنعت بیمه و فعالان تازه‌پای این عرصه باشد.
ادامه مطلب ...