بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

پویا چاقویی

پویا چاقویی، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار استرایبری آینده صنعت بیمه را در گرو استفاده درست از قابلیت‌های…

پویا چاقویی، مدیر عامل و هم‌بنیان‌گذار استرایبری برایمان از روزهای نخست شکل‌گیری این اینشورتک می‌گوید و رویاهای بزرگی که او و اعضای گروه استرایبری در سر دارند.
ادامه مطلب ...