بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

َشرکت ایرانیان پوشش

در نشست سه‌شنبه‌های نوآوری بیمه مرکزی اپلیکیشن سپر معرفی شد / ایرانیان پوشش؛ ایستگاه نوآوری بیمه…

در دوازدهمین نشست سه‌شنبه‌های نوآوری بیمه مرکزی، که آخرین نشست در سال 1401 هم بود، شرکت ایرانیان پوشش به معرفی محصول خود از جمله سامانه سناپ ( سامانه نوآوری ایرانیان پوشش) پرداخت. این معرفی در حضور مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی و دیگر
ادامه مطلب ...