رسانه بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

هوش مصنوعی

رقابت در صنعت بیمه جهت تازه‌ای پیدا کرده است / حالا جنگ بر سر مهارت‌هاست

کارشناسان عرصه بیمه برای رویکرد مهارت در دنیای بیمه امروزی مثال جالبی دارند. آنها فضای حاکم بر دنیای امروز بیمه را فضای «جنگ بر سر مهارت‌ها» می‌دانند. درست مانند جنگ بر سر منابع آب!
ادامه مطلب ...