بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

نمایندگان شبکه فروش

بررسی عملکرد رئیس کل بیمه مرکزی بعد از یک سال فعالیت / مجید بهزادپور؛ نوگرا اما منفعل در تغییر…

روی کار آمدن دولت سیزدهم برای تمامی صنایع پیام واضح و روشنی داشت؛ چنان که همواره در طول سال‌ها تغییر هر دولتی با رویکردهای مختلف، فعالان عرصه صنعت و اقتصاد را با روندها و چشم‌اندازهای متفاوتی رو‌‌به‌رو می‌کند، ولی می‌توان مدعی شد صنعت بیمه
ادامه مطلب ...