بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

موسسه اعتبارسنجی برهان

بیمه تعاون بار دیگر رتبه BBB موسسه اعتبارسنجی برهان را کسب کرد / از تنوع قراردادی تا کارایی عملیاتی

شرکت بیمه تعاون با توجه به مأموریت سازمان مبنی بر پیشرفت سازمانی و بهبود مستمر فعالیت‌های خود با شرکت در اعتبارسنجی موسسه برهان موفق به کسب رتبه اعتباری BBB شد. به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت در اعتبارسنجی مؤسسه برهان موفق به تمدید رتبه