بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

مرکز ملی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد / راه‌اندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور

ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر راه‌اندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور، تأمین امنیت اقتصاد دیجیتال در کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و پایداری فعالیت شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات وسیع اجتماعی در فضای مجازی از…