بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

محمود کریمی

نوآوری در بیمه؛ گرفتار در پیله

حرکت به سمت دنیای دیجیتال و نوآوری در صنعت بیمه به دوره گذار نیاز دارد. در بازه‌ پنج سال گذشته، می‌شود صدای گفت‌وگوهای بیشتر در این‌باره را شنید. اما یافتن نمودهای ملموس آن هنوز نیازمند کنکاش زیاد است