بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

محمدمهدی عسگری

بررسی کارکرد سازمان‌های پژوهشی در تولید دانش به بهانه سالروز تأسیس پژوهشکده بیمه / مسیر پژوهشکده تا…

 به نظر می‌رسد آن‌چه در این یک سال بیش از همه شاهد هستیم، تغییر در مدیران اصلی این سازمان و ریزش نیروها است. از طرف دیگر، پیوند و ارتباط این سازمان با بازیگران اصلی صنعت بیمه بسیار کم‌رنگ شده است و بسیاری این مهم را با فقدان مدیری تأثیرگذار…
ادامه مطلب ...