بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

محمدمهدی بهشتی‌نژاد

جانشین رشنوادی تعیین شد / محمدمهدی بهشتی‌نژاد سرپرست تازه بیمه سرمد

با تصویب اعضای هیئت مدیره بیمه سرمد، سید محمدمهدی بهشتی‌نژاد به عنوان سرپرست این شرکت بیمه منصوب و معرفی شد. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در مراسمی با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران شرکت و نمایندگان سهامدران، سید محمدمهدی بهشتی‌نژاد به عنوان