بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

محمدرضا پورابراهیمی

سبد پرمنفعت شخص ثالث برای سازمان‌های دولتی / نهادهای منتفع باید گزارش‌های قابل مقیاس ارائه دهند

سوال جدی برجاست که در این مدت طولانی که از تعیین پرداخت عوارض از سهم بیمه شخص ثالث به خزانه دولت می گذرد که چه حرکت ثمربخشی در راستای اصلاح وضعیت جاده‌ها و وضعیت فرهنگ‌سازی برداشته شده است؟
ادامه مطلب ...