بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

مجیدبهزادپور

با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه انجام شد / رونمایی از پولت؛ اولین اپلیکیشن ارزیابی خسارت ویدیویی در کشور

همراه بیمه خلیج‌فارس یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت بیمه است که امروز با تمرکز بر ارزیابی و پرداخت خسارت به صورت برخط سعی دارد عرصه جدیدی از به کارگیری فناوری را به بیمه‌گران نشان دهد.