بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

لیدا هادی

لطفاً گزارش‌های مدیریتی را تا انتها بخوانید! / فاصله واقعیت تا عمل

ما معمولاً عادت داریم «فرم‌»های جذاب را بازآفرینی کنیم و «محتوا»های جذاب چون سخت‌ترند، زمان بیشتری نیاز دارند و نتیجه‌شان در لحظه دیده نمی‌شود خیلی باب میلمان نیست. برای همین است که بخش عمده‌ای از اکوسیستم استارتاپی در ایران (در همه…
ادامه مطلب ...