بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

سنحاب

در گفت‌و‌گو با علی صابری، فعال علم داده به بهانه روز بیمه مطرح شد / عدم شفافیت نهاد ناظر و تفکر سنتی مدیران؛ دو چالش بزرگ داده‌کاوی در صنعت بیمه کشور

علی صابری، فعال حوزه داده در صنعت بیمه جزیره‌ای بودن اطلاعات شرکت‌های بیمه و عدم اهتمام برای استفاده از اطلاعات را یکی از مهم‌ترین چالش‌های داده‌ورزی در صنعت بیمه می‌داند.