بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

سعید ابراهیم‌زاده

سعید ابراهیم‌زاده، مشاور حقوقی بیمه به بهانه راه‌اندازی مرکز نوآوری نهاد ناظر از لزوم حقوق مالکیت معنوی می‌گوید / از انباشت ایده‌ها تا سرخوردگی ایده‌پردازان

آیا در روند سرمایه‌گذاری بر روی ایده و طرح آنها می‌توان به موضوع مالکیت فکری و معنوی ایده و محصولات امید داشت؟