بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

روسیه

صنعت بیمه در برابر حمله روسیه به اوکراین غافلگیر شد / پوتین روی گلوی بیمه

وقوع جنگ برای صنعت بیمه ریسکی خاص و استثنایی محسوب می‌شود. بیمه‌گرانی که فوت‌وفن پوشش ریسک‌هایی مانند دزدی دریایی، تروریسم و بسیاری از خطرهای سیاسی را حتی بلد هستند، هنوز برای مقابله با وضعیت جنگ، راه‌حلی ندارند. رویدادهای ویژه‌ای مانند…
ادامه مطلب ...