بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

رئیس کل بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری مطرح کرد / دخالت نه اما نظارت هوشمند خواهیم داشت

یکی از مسائلی که در این نشست خبری رئیس کل بیمه مرکزی مورد توجه قرار گرفت، مسئله نظارت بیمه مرکزی بود؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد به یکی از چالش‌های نهاد ناظر در مواجهه با شرکت‌های بیمه بدل شده است.
ادامه مطلب ...