بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

دیجیتال اینشورر

بیمه تجارت‌نو و معلم، اولین نمایندگان ایران در رقابت جهانی بیمه‌گران

در دور اخیر رقابت‌های جهانی دیجیتال اینشورر در میان شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی بیمه در جهان مانند آلیانز و آکسا، دو نام ایرانی نیز به چشم می‌خورد. شرکت بیمه تجارت‌نو و شرکت بیمه معلم.