بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

حمید پروازی

شماره سوم بیمه دیجیتال منتشر شد

شماره سوم بیمه دیجیتال منتشر شد. دوهفته‌نامه بیمه دیجیتال در سومین شماره خود به مسئله سوئیچ آمیتیس پرداخته و روند تولد تا توقف آن را بررسی کرده است. اظهارنظرهای مختلف اهالی صنعت بیمه درباره سامانه سوئیچ و اظهارات اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال که امروز