رسانه بیمه دیجیتال
رسانه صنعت بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

حمیدرضا پروازی

تعامل؛ حلقه مفقوده صنعت بیمه / گفت‌و‌گو با حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته توسعه کسب‌وکار دیجیتال سندیکای…

حمیدرضا پروازی در گفتگو از امیدواری به روند تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشور گفت و از اهداف و برنامه‌هایی که در کمیته تازه‌تأسیس سندیکا در سر دارد.
ادامه مطلب ...