بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

حق بیمه تولیدی

جان دوباره بیمه سرمد / ۱۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی در شش ماه

حق بیمه تولیدی بیمه سرمد در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از 12 هزار میلیارد ریال عبور کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، حق بیمه تولیدی این شرکت در نیمه اول سال 1401 به 12174.552 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 70 درصد افزایش پیدا کرده است.