بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

حامد ولی‌پوری

حامد ولی‌پوری، مدیر عامل ازکی از شرایط امروز صنعت بیمه می‌گوید / پرتفومحور بودن شرکت‌های بیمه، عامل بی‌رغبتی به نوآوری است

به عقیده مدیرعامل شرکت ازکی صنعت بیمه به سبب ریسک‌گریز بودن، گرفتار نوعی انفعال است، همان وجه تمایز اصلی بیمه با صنایع مالی دیگر نظیر بورس و بانک.