بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

توسعه اقتصادی

بیمه از دریچه نگاه داده / بررسی کلیات آماری صنعت بیمه در سال گذشته

مؤلفه‌های زیادی در صنعت بیمه قابل بررسی هستند که هر کدام گزارش مفصلی را می‌طلبد، اما در این گزارش که با تلاش گروه بیمه‌گرافی تهیه و تدوین شده، صرفاً نگاهی کلی به وضعیت صنعت بیمه در سال 1400 از دریچه حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی و موارد…
ادامه مطلب ...