بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

توزیع دیجیتال

آینده بیمه زندگی ده سال بعد در آسیا چطور خواهد بود؟ / بیمه ابزاری حمایتی؛ نه گزینه‌ای برای پس‌انداز

ده سال از زمانی که ویلی گزارشی با عنوان «بیمه عمر در آسیا: رشد پایدار طی دهه آینده منتشر کرد» می‌گذرد. نویسندگان آن گزارش به مجموعه‌ای از دگرگونی‌ها اشاره کرده بودند که قرار بود صنعت بیمه در آسیا را شکل بدهد. اکنون و بعد از گذشت یک دهه، می‌توان میزان تحقق آن