بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

بیمه حوادث طبیعی

زلزله خوی اهمیت بیمه حوادث را دوباره به رخ کشید / فقط ۱۰ درصد ساختمان‌های کشور بیمه دارند

دوباره زمین در گوشه‌ای از ایران لرزید و مردم دورمانده هستند و تلی از ویرانی. زلزله خوی در سردترین روزهای سال و حجم خسارت‌هایی که به بار آمده و البته ناکارآمدی در رسیدگی به نیازهای مردم زلزله‌دیده بار دیگر همان عبارت همیشگی را در ذهن متبادر کرد؛ عبارتی