بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

بیمه تجارت‌نو

حمیدرضا پروازی، مدیر کسب‌وکارهای نوین تجارت‌نو معتقد است / صنعت بیمه به تفکر تحول‌خواه و تحرک تحول‌گرا نیاز دارد

حمیدرضا پروازی، مدیر کسب‌وکارهای نوین بیمه تجارت‌ نو فناوری را از صنعت بیمه کشور چندان دور نمی‌بیند. به عقیده او اگر بخواهیم منصفانه به روند ورود فناوری به صنعت بیمه کشور نگاه بیندازیم، باید به این نکته اذعان داشته باشیم که فناوری در بیمه وارد شده، ولی شاید

گفت‌وگو با کیمیا باقری، کارشناس واحد کسب‌وکارهای نوین بیمه تجارت‌نو/ حرکت در مسیر نوآوری گزیرناپذیر است

به بهانه حضور «بنو» محصول جدید شرکت تجارت‌نو در رقابت‌های جهانی دیجیتال‌اینشورر 2022 پای صحبت‌های کیمیا باقری کارشناس واحد کسب‌وکارهای نوین بیمه تجارت‌نو نشستیم.

بیمه تجارت‌نو و معلم، اولین نمایندگان ایران در رقابت جهانی بیمه‌گران

در دور اخیر رقابت‌های جهانی دیجیتال اینشورر در میان شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی بیمه در جهان مانند آلیانز و آکسا، دو نام ایرانی نیز به چشم می‌خورد. شرکت بیمه تجارت‌نو و شرکت بیمه معلم.