بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

بیمه بیونیک

داروینیسم دیجیتال / ۵ اصل طراحی بیونیک برای تکامل شرکت‌های بیمه

سازمان‌ها و شرکت‌های امروز مشغول رقابت با آمیزه جدیدی از انسان و ماشین‌اند که وظیفه‌های شناختی و فیزیکی را به انجام می‌رسانند. در این میان آن دسته از شرکت‌هایی که سریع‌تر بیونیک شوند، در این رقابت برنده‌اند؛ چراکه می‌توانند تجربه مشتری بهتر…
ادامه مطلب ...