بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

بیمه باران

مدیر عامل بیمه باران در جمع مدیران ارشد بیمه تأکید کرد / فضای دیجیتال نمی‌تواند جایگزین شبکه فروش شود

به عقیده علیرضا هادی فضای دیجیتال نمی‌تواند جایگزین شبکهٔ فروش شود. به خصوص در بیمهٔ زندگی چرا که شرایط موجود در بیمه‌های زندگی را در فضای دیجیتال نمی‌توان به راحتی برای فرد تشریح کرد.