رسانه بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

اینشورمتیکس

محمد آقابابایی، بنیان‌گذار اینشورمتیکس داده را سرمایه بزرگ بیمه‌گران می‌داند / داده تمیز در بیمه…

جهان امروز با سرعت عجیبی به سمت هوشمند شدن در حال حرکت است و صنایع مختلف در سراسر دنیا با تن‌دادن به این روند پرسرعت تغییر راه را برای ورود فناوری‌های نوین باز کرده‌اند. هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اینترنت اشیا عباراتی هستند که امروز با
ادامه مطلب ...