بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

اینترنت اشیا

خدمات ابری چه مزیتی برای شرکت‌های بیمه خواهد داشت؟‌ / بازوی نیروافزای کسب‌وکار

مهم‌ترین نکته‌ای که درباره‌ خدمات ابری باید بدانیم این است که این خدمات روشی بهینه‌تر برای اجرای عملیات آی‌تی نیست، بلکه نقش نیروافزایی را دارد که برای کسب‌وکار ارزش ایجاد می‌کند.