بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

انجمن صنفی کارگزاران

حمایت صریح رئیس انجمن صنفی کارگزاران از شبکه فروش در روز بیمه / شرف صنعت بیمه در گرو توجه به کارگزاران است

افشین ایرجی در سخنرانی خود ضمن اشاره به پیشرفت‌های حوزه بیمه نسبت به وضعیت کارگزاران انتقاد کرد و رشد و توسعه بیمه را در گرو رشد و توسعه این بخش دانست.