بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

اعتبارسنجی

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمۀ تعاون از سازوکار اعتبارسنجی مؤسسات بیمه می‌گوید / ما قول می‌فروشیم؛ باید…

امروز بیش از هر اخبار دیگری بیمه تعاون را در سرتیتر اخبار اعتبارسنجی مؤسسات داخلی و خارجی می‌بینیم؛ سنگ‌ محک‌هایی که هر کدام در زمینه‌های مختلف، بیمه تعاون را به آزمون می‌گیرند. آنچه بیش از خبر افتخارات کسب‌شده به چشم می‌خورد، پیش‌دستی شرکت…
ادامه مطلب ...