بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

ارز ترجیحی

چالش ارز ترجیحی جدید و صنعت بیمه کشور / ضریب نفوذ واقعی صنعت بیمه ایران چقدر است؟

علی رمضانیان / در صنعت بیمه داده‌های مختلفی وجود دارد که همگی سعی دارند وضعیت این صنعت را در جامعه برای ما بازگو کنند. مهم‌ترین داده صنعت بیمه شاید به نوعی ضریب نفوذ بیمه باشد که میزان گستردگی بیمه در سطح جامعه را به نمایش می‌گذارد. ضریب نفوذ بیمه چنان دارای