بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور برچسب

آرش فروزان

آرش فروزان، مشاور حوزه اینشورتک از ملزمات اجرای سندباکس می‌گوید / سندباکس با قوانین کهنه بیمه…

به عقیده این مشاور حوزه اینشورتک، سندباکس در مدل فکری مرسوم، ویژگی‌هایی همچون یکپارچگی، شفافیت، قابلیت اجتماع‌‌پذیری در تصمیم‌گیری و در نهایت نظارت بر پایه قوانین قابل بلوغ و خوداحیایی را خواهد داشت.
ادامه مطلب ...