بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران
مرور

تکنولوژی

مهدی ایما‌نی‌مهر در گفت‌وگو با بیمه دیجیتال مطرح کرد / برای تحول دیجیتال به تفکر دیجیتال نیازمندیم

مهدی ایمانی‌مهر، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره در گفت‌وگو با بیمه دیجیتال از نقش فناوری در صنعت بیمه گفت و از لزوم داشتن یک تفکر دیجیتال در پیکره صنعت بیمه صحبت کرد.