بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران

صنعت بیمه در سایه سکوت / انفعال فعالان حوزه نوآوری در برابر طرح صیانت

انجمن. تشکل. سندیکا و اتحادیه. اینها اسامی آشنایی هستند که با وجود تفاوت در ساختار، امروز در کشورهای توسعه‌یافته حجم زیادی از بار مطالبات صنایع مختلف را به دوش می‌کشند. اجتماعی از ذینفعان یک کسب و کار مشخص که مهم‌ترین وظیفه آنها ایجاد تعامل مؤثر بین دولت و صنعت است و حمایت از منافع صاحبان صنایع در شرایط مختلف. تجمع فعالانی از جنس صنعت که حضور بالفعل در زمان تنظیم و تبیین قوانین کسب و کار، توسعه دانش فنی، ایجاد رونق و جلوگیری از رقابت های ناسالم و ویرانگر در صنعت، ایجاد تعامل هدف‌دار و مؤثر بین صنعت و سایر اکوسیستم‌ها مثل مراکز آموزشی، مراکز دولتی، امور بین‌المللی و صنایع در سایر کشورها و… را می‌توان از عمده وظایف آنها تعریف کرد.

امروز به سبب توسعه فضای کسب و کار در بسترهای مختلف، آنچه بیش از هر موضوعی اهمیت دارد نحوه تعامل دولت‌ها با بدنه صنایع و کسب و کارهای مختلف تولیدی و خدماتی است که در این میان حضور یک انجمن یا سندیکای مستقل مطالبه‌گر می‌تواند در تسهیل این روند ارتباط و مطالبه حقوق تأثیرگذار باشد، رویکردی که امروز در صنعت بیمه کشور به شدت فقدان آن احساس می شود، به خصوص در شرایطی خاص که بدنه دولت و نهاد ناظر با تصمیم‌گیری یک‌طرفه و ورود به لایه کسب و کار منافع اکوسیستم بیمه را هدف می گیرد. ولو نادانسته و ناخواسته!


رویش یکباره انجمن‌های اینشورتک


موضوع سوئیچ بیمه یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که لزوم حضور انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف بیمه‌ای به خصوص در لایه کسب و کارهای دیجیتال را به وضوح نشان داد. الزام به اجرای سوئیچ بیمه از سوی بیمه مرکزی با واکنش گسترده فعالان اکوسیستم نوآوری بیمه همراه بود. نیاز به بیان یکپارچه خواسته‌ها و مطالبات و رساندن پیام واضح به نهاد ناظر کار را به جایی رساند که در مدت زمان کوتاهی انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف حامی فعالان عرصه نوآوری صنعت بیمه از هر طرف سربرآوردند و هر کدام با طرح موضوعات خاص بسته به نوع فعالیت خود به موضع‌گیری در این باره پرداختند. تجمیع‌کننده‌های فروش بیمه از یک سو و توسعه‌دهندگان اینشورتک از سوی دیگر. تشکیل کمیسیون اینشورتک در انجمن فین‌تک با هدایت اگریگیتورهای بیمه‌ای از یک سو و شروع عضوگیری و فعالیت کارگروه اینشورتک با حمایت نظام صنفی رایانه‌ای تهران از سوی دیگر.

شمار قابل توجهی از فعالان عرصه نوآوری در صنعت بیمه نیز که از مدت‌ها پیش در قالب انجمن اینشورتک کنار هم گرد آمده بودند فعالیت رسمی خود را با حضور در نمایشگاه بیمه آغاز کردند و نشان دادند که از این پس صنعت بیمه به رغم داشتن سندیکا و کمیته توسعه کسب و کارهای مجازی‌اش – که با رویکرد حمایت از این گروه تشکیل شده بود- حالا باید به حضور انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف برای مطالبه‌گری در برهه‌های خاص و داشتن یک جریان آزاد تعامل عادت کند.

حتی انجمن نمایندگان بیمه نیز با وجود داشتن اهدافی متفاوت از این گروه در روزهای پرالتهاب سوئیچ بیمه فعالیتی دوچندان از روزهای پیش داشت و به حمایت از طرح لازم‌الاجرای بیمه مرکزی بیانیه‌ها و اعلامیه‌های مختلف صادر کرد.


یک صنعت و یک دنیا سکوت


تشکیل انجمن‌های مختلف اینشورتکی با واکنش‌ها و بازخوردهای مختلفی همراه بود. عده‌ای تلاش فعالان حوزه نوآوری در بیمه را اقدامی مؤثر برای احقاق حقوق کسب وکارهای مجازی و جانمایی مناسب آنها در بدنه صنعت بیمه می‌دانستند و عده‌ای دیگر معتقد بودند تعدد ظهور و فعالیت انجمن‌ها جز چنددستگی صداها و خواست‌ها و پراکندگی موضوعی نتیجه دیگری در برندارد، موضوعی که امروز در زمان اجرای آزمایشی و حتی دائمی طرح صیانت و انفعال کمیسیون‌ها و انجمن‌های حامی کسب و کارهای دیجیتال بیمه به واقع احساس می‌شود.

امروز درست در زمانی که طرح صیانت به صورت آزمایشی و تدریجی در حال اجراست، انتظار موضع‌گیری از سوی انجمن‌های صنفی صنعت بیمه می‌رفت ولو در حد انتشار یک بیانیه یا نشر آمار از زیانی که روزهای انسداد به بدنه کسب وکارهای بیمه‌ای وارد کرد. ولی هیچ صدایی در مخالفت با انسداد اینترنت بین‌المللی از سوی سندیکا و انجمن‌های حامی فعالان کسب وکارهای آنلاین برنخاست. این درحالی است که انجمن تجارت الکترونیک، انجمن بلاکچین، سازمان نصر کشوری، نظام صنفی رایانه‌ای تهران و اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی هر یک به صورت مستقل در رابطه با بحران پیش‌آمده زبان به اعتراض باز کردند.

انسداد اینترنت به قطع و به‌حتم تأثیر قابل توجهی بر روی کسب و کارهای دیجیتال صنعت بیمه داشته است و در این میان نه فقط فعالان فروش آنلاین بیمه که توسعه‌دهندگان و  شبکه فروش بیمه نیز از اجرای طرح صیانت طی مدت 10 روز بحرانی کشور متأثر بوده‌اند، اما نه موضع‌گیری خاصی از سوی سندیکای بیمه گران در جهت حمایت از نمایندگان فروش بیمه شنیده شد و نه طرح موضوع خاصی از سوی کسب وکارهای آنلاین بیمه که به حتم دیجیتال مارکتینگ برایشان در روزهای سرکوب دیجیتال در آن دوره خاص و صیانت از فضای مجازی در روزگار آینده معنا نخواهد داشت. انفعالی بزرگ که بار دیگر لزوم داشتن یک انجمن منسجم با اهداف و رویکردهای مشخص و نه صرفاً محلی برای طرح موضوعات خاص به سبب منافع عناصر اصلی نمود پیدا می‌کند. نیاز عمده و همیشه صنعت بیمه کشور!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.